Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 
Πρόεδρος:  Καλλιγέρης Παναγιώτης,
 

Αντιπρόεδρος: Τσαγκαράκης Γεώργιος

Γενική Γραμματέας: Κουτσουπάκη Στέλλα

Ταμίας: Χρήστος Καμπελόπουλος (Chris Cambel)

Μέλος: Ελισάβετ Μιχαηλίδου

Μέλος:  Ταμπούλογλου Μαρία